DPF-suodatin ja polttoaineen kulutus

DPF–suodatin, eli hiukkas- tai partikkelisuodatin on modernin polttomoottorin pakokaasujärjestelmään kytketty keraaminen suodatin, jonka tehtävä on kaapata pakokaasussa olevat haitalliset pienhiukkaset.

Suodattimen kenno on valmistettu huokoisesta kordieriitista tai piikarbidista. Koska materiaali on huokoinen, pakokaasu pääsee puhtaan suodattimen läpi vaivatta. Hyvän virtauksen edellytyksenä on suodattimen erittäin suuri läpivirtauspinta-ala.

Kenno koostuu tuhansista -jopa kymmenistä tuhansista putkimaisista huokosista eli loukuista, jotka on tukittu toisesta päästä. Loukut ovat tyypillisesti suorakaiteen muotoisia, joiden lyhyet sivut ovat noin yhden millimetrin, ja pitkät sivut paristakymmenestä sentistä puoleen metriin pitkiä.

Joka toinen loukku on tukittu puoli tulosuuntaan, joka toinen on tukittu puoli menosuuntaan päin. Pakokaasu törmää loukun pohjalla olevaan tulppaan, ja joutuu virtaamaan suodatinkerroksen läpi.

Pienhiukkaset eivät mahdu suodattimesta, vaan jäävät loukun pohjalle ja loukku alkaa täyttyä. Samalla suodatinkennon läpivirtauspinta-ala pienenee.

Ennen regenerointipolttoa suodattimen loukkuihin jäävät hiukkaset ovat pääasiassa mustaa hiiltä, eli nokea. Kun moottorinohjainlaite havaitsee, että loukut alkavat täyttyä, ja pakokaasun paine-ero loukun etu- ja takapuolella on suuri, se käynnistää regenerointipolton. Regeneroinnissa moottorinvalvonta suihkuttaa polttoainetta ja mahdollista katalyyttinestettä moottoriin siten, että suodattimen lämpötila nousee yli 600 celsiusasteeseen. Kun tarvittava lämpötila saavutetaan, loukuissa oleva orgaaninen eli hiilipitoinen aines palaa, ja jäljelle jää pieni määrä epäorgaanista tuhkaa.

Ajan mittaan loukun pohjalle kertyy siis kasvava määrä tuhkaa, jonka määrä ei vähene regenerointipoltossa. Tuhka ei pala, eikä se liukene pesuaineisiin tai kemikaaleihin, joten sitä ei voi poistaa moottorin läpi syötettävillä kemikaaleilla, vaan ainoa tapa poistaa tuhka kennosta on tehdä se mekaanisesti.

Pamexin DPF-pesulassa on kaksi erilaista puhdistuslaitteistoa, joissa tuhka poistetaan loukuista tapauksesta riippuen virtauttamalla sitä takaperin joko paineilmalla tai erityisellä puhdistusnesteellä.

Tällä tavalla kaikki kennon pohjalle kertynyt tuhka saadaan poistettua, ja suodattimesta tulee uutta vastaava. Pamexin DPF-pesula antaakin huolletuille suodattimille saman takuun kuin uudelle varaosalle – murto-osalla uuden suodattimen hinnasta.

Suodattimen pieni virtausvastus perustuu suureen, useiden kymmenien – jopa satojen neliömetrien läpivirtauspinta-alaan. Kun kennon loukut täyttyvät tuhkasta, pinta-ala pienenee. Mitä pienemmäksi virtauspinta-ala kutistuu, sitä suuremman pakovastuksen suodatin aiheuttaa. Suurentunut pakovastus heikentää suorituskykyä ja suurentaa polttoaineen kulutusta. Tämä tapahtuu pikkuhiljaa jo ennen kuin suodatinhuoltoa ilmaiseva merkkivalo mittaristossa syttyy.

Alla oleva kuva havainnollistaa puhtaan ja täynnä olevan kennon virtauspinta-alan eroa. Loukkujen pohjalla oleva pieni tuhka- ja nokimäärä ei vielä vaikuta merkittävästi kennon läpivirtauspinta-alaan, mutta oikeanpuoleisen kennon loukuissa on niin paljon tuhkaa, että alkuperäisestä virtauspinta-alasta on käytettävissä enää alle viidennes. Tyypillisesti tässä vaiheessa polttoaineen kulutus on kasvanut pikkuhiljaa jo kauan, ja voi olla jopa yli 10% suurempi kuin uutena.

Perinteisesti korjaamot tarjoavat ainoana huoltokeinona uuden suodattimen hankkimista, joka on lähes poikkeuksetta tuhansien eurojen investointi. Suodatin voidaan kuitenkin puhdistaa Pamex DPF-pesulan laitteistolla uudenveroiseksi, murto-osalla uuden suodattimen hinnasta.

On totta, että suodatin voidaan poistaa. Se on kuitenkin laitonta. Ennen tästä ei jäänyt edes helposti kiinni, sillä DPFsuodattimen toimintaa ei tarkastettu vuosikatsastuksessa. Katsastusasetus on kuitenkin uudistumassa, ja DPFsuodattimien kuntoa valvotaan tienvarsitarkastuksissa jo nyt.

DPF-suodattimen poistosta seuraavasta loppulaskusta sakkoineen ja seuraamusmaksuineen voi kasvaa uuden suodattimen hankintahintaa suurempi paukku. Auto asetetaan ajokieltoon, kunnes se täyttää rekisteriin merkityt päästövaatimukset. Toisin sanoen tukkeutumisen takia poistettu DPF-suodatin on joka tapauksessa huollettava tai ostettava uusi.

Joskus suodatin on vioittunut niin, että sitä ei enää kannata huoltaa. Vakavan moottorivaurion tai pakokaasuun päätyneiden vieraiden kemikaalien palamisesta ja sulamisesta syntyneet tukokset voivat olla sellaisia, että niitä ei saa poistettua edes DPFpesulan huippulaitteistolla.

Kenno voi olla myös mekaanisesti vaurioitunut. Kenno voi olla haljennut tai se on voinut irrota kiinnityksistään. Pamexin DPF-huolto käyttää kennojen tutkimiseen endoskooppia ja mikroskooppia sekä ultraäänilaitetta. Näillä menetelmillä voidaan varmistaa, että kenno on huollon jälkeen varmasti kunnossa.

Huoltosopimusasiakkaana Pamexin DPF-pesula varastoi käyttämiäsi DPF-suodattimia valmiiksi huollettuina, jolloin voit suunnitella suodattimen vaihdon normaalien määräaikaishuoltojen yhteyteen ja tilata huolletun suodattimen korjaamolle etukäteen.

Tällä tavalla sinun ei tarvitse varastoida arvokkaita suodattimia itse. Samalla seisokkiaika minimoituu, kun suodatin voidaan vaihtaa muun huollon yhteydessä ja vanha suodatin voidaan lähettää Pamexin DPF-pesulalle huollettavaksi ja palautettavaksi kiertoon. Näin kalustosi pysyy liikkeessä ilman suunnittelemattomia seisokkeja.

Huoltosopimusasiakkaana yksittäisen suodatinhuollon hinta on edullisempi. Suurimman säästön saat kuitenkin kalustosi polttoainekustannusten pienentymisenä ja paremmin säilyvänä suorituskykynä. Tutkimustemme ja asiakaspalautteen mukaan DPF-suodattimen huolto voi pienentää polttoaineen kulutusta jopa 10%, joka tarkoittaa raskaan kaluston kohdalla jopa yli kuuden litran muutosta polttoaineen kulutuksessa sataa kilometriä kohti – jo paljon ennen kuin valmistajan ehdottama huolto- tai vaihtoväli on täyttynyt tai suodatinvikaa osoittava merkkivalo on syttynyt. Koska polttoaineen kulutus kasvaa pikkuhiljaa, voi tämä olla vaikea huomata.

Huoltosopimus siis mahdollistaa, että DPF-huollosta ei synny seisokkiaikaa. Oman suodattimen lähettäminen korjaamolle tarkoittaa minimissäänkin kahden-kolmen päivän mittaista kaluston seisottamista varikolla. Huoltosopimusasiakkaana tätä seisokkiaikaa ei synny, vaan suodattimen vaihto onnistuu kätevästi suunniteltujen huoltojen yhteydessä.

Samalla varmistut siitä, että suodattimen hitaasta tukkeutumisesta aiheutuvaa hitaasti kasvavaa lisäpolttoainelaskua ei pääse syntymään.

Vuositasolla tämä voi tarkoittaa tuhansien -jopa kymmenien tuhansien eurojen säästöjä jo yhden ajoneuvon kohdalla. Jos yrityksessäsi on paljon kalustoa, vuotuiset säästöt voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin. Olemme tehneet DPFpesula.fi – sivulle laskurin, jolla voit arvioida huoltojen vaikutusta vuotuisiin polttoainekuluihin. Laskurista on olemassa kaksi versiota, toinen rahtikalustolle ja toinen konekalustolle.

DPF-huolto on järkevää paitsi rahallisesti, myös ympäristön ja resurssien kannalta. Perinteisesti tukkeutunut suodatin on vaihdettu uuteen tehokkaiden puhdistusmenetelmien ja niiden käytön edellyttämän ammattitaidon puutteen vuoksi. DPF-pesulassa huollamme suodattimet vuosien kokemuksella ja asiantuntemuksella, jolloin saat aina huollosta uudenveroisen suodattimen kiertämättä lakia, samalla säästämme arvokkaita materiaaleja, energiaa, rahaa ja luontoa.